چاپ کتاب " طرحهای آماری در تحقیقات کشاورزی " توسط انتشارات واحد

۲۲ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۰:۳۸ کد خبر : ۳۸۴۶ کتب منتشره اخبار تصویری
تعداد بازدید:۲۲۱
چاپ کتاب " طرحهای آماری در تحقیقات کشاورزی " توسط انتشارات واحد

دفتر انتشارات علمی حوزه معاونت پژوهش و فناوری چاپ کتاب طرحهای آماری در تحقیقات کشاورزی"  تالیف امین آزادی را منتشر نمود.

کتاب حاضر دارای ۲۸۶صفحه می باشد، در این کتاب به شرح و تفسیر دو موضوع بسیار مهم در طرح های آماری شامل مقایسات میانگین تیمارها و تفسیر اثرات متقابل دوگانه و سه گانه در آزمایشات فاکتوریل و اسپلیت پلات که اغلب استفاده نادرست از آنها، موجب نتایج اشتباه و تفسیر غلط داده ها می شود، پرداخته شده است.


نظر شما :