چاپ کتاب " ایمنی در آزمایشگاه" توسط انتشارات واحد

۰۶ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۳:۵۳ کد : ۴۵۸۱ کتب منتشره اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۰۶۷
چاپ کتاب " ایمنی در آزمایشگاه" توسط انتشارات واحد

دفتر انتشارات علمی حوزه معاونت پژوهش و فناوری چاپ کتاب ایمنی در آزمایشگاه"تالیف  خانم ها فائژه خلیلیان و سارا رحیم نژاد را منتشر نمود.

این کتاب آموزش ایمنی در برابر مواد شیمیایی برای تمامی افرادی که در محیط کار، آموزش و تحقیق خود در معرض مواد شیمیایی قرار دارند ضروری می­باشد. افراد بایستی با خطرات فیزیکی ، مخاطرات سلامتی و برگه داده های ایمنی مواد شیمیایی در آزمایشگاه آشنا باشند تا از تکنیک های حفاظت ایمن ، پروتکل های فوریتی و تجهیزات حفاظت شخصی مناسب بهره گیرند.


نظر شما :