چاپ کتاب " نقشـــه­ کشـی تخصصی۴ (جـــلد اول) اصول و مقدمات ترسیم معماری" و "نقشه ­کشی تخصصی۴ (جلد دوم) مکانیزم، هیدرولیک، طراحی قالب" توسط انتشارات واحد

۰۶ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۴:۱۳ کد : ۴۵۸۶ کتب منتشره اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۶۲۲
چاپ کتاب " نقشـــه­ کشـی تخصصی۴ (جـــلد اول) اصول و مقدمات ترسیم معماری" و "نقشه ­کشی تخصصی۴ (جلد دوم) مکانیزم، هیدرولیک، طراحی قالب" توسط انتشارات واحد

دفتر انتشارات علمی حوزه معاونت پژوهش و فناوری چاپ کتاب نقشـــه­ کشـی تخصصی4 (جـــلد اول) اصول و مقدمات ترسیم معماری" و "نقشه ­کشی تخصصی4 (جلد دوم) مکانیزم، هیدرولیک، طراحی قالب "  تالیف سـارا فردپـور، نفیسه قربانی، امراله مرادی، ریاحی حنیفه لو را منتشر نمود.

کتاب فوق در دو جلد عنوان نقشه­ کشی نخصصی 4 وجود دارد که به طور خاص به موضوع ساختمان و مبانی ترسیمات، تاسیسات الکتریکی، تاسیسات مکانیکی و صنایع چوب و کاربردهای آن اختصاص یافته است. با وجود قدمت این رشته در کشور ما تاکنون مرجع کاملی بر اساس سرفصل این درس نوشته نشده است و مدرسین درس نقشه کشی تخصصی 4 به طور معمول از منابع پراکنده گوناگون برای تدریس استفاده می‏نمایند، لذا بر آن شدیم تا با فراهم نمودن کتابی که سرفصل درس مذکور را پوشش دهد، تا حدی به رفع این مشکل کمک نماییم. در بازار و کتابفروشی واحد جلد اول 15000 تومان و جلد دوم 24000 تومان واحد عرضه میگردد.


نظر شما :