English            
انتخاب وب سایت
نوع خبر 
 
 
چاپ کتاب " مخاطرات محیطی و مدیریت آن " توسط انتشارات واحد
 دفتر انتشارات علمی حوزه معاونت پژوهش و فناوری چاپ کتاب " مخاطرات محیطی و مدیریت آن "  ترجمه محسن رنجبر سمیرا اصغری را  منتشر نمود.

این کتاب  دارای 456 صفحه می باشد.

یکی از وظایف عمده‌ی دانش ژئومورفولوژی کاربردی، بررسی موقعیت و ارزش محیط های انسانی آسیب پذیر در برابر انواع مخاطرات ژئومورفولوژیک است. در میان متخصصین علوم زمین، ژئومورفولوژیست هایی که زمینه جغرافیایی و جنبه های کاربردی آنها را داشته باشند، نه فقط به خاطر درک فرایندهای طبیعی، بلکه به خاطر ارتباط متقابل این بلایا با سیستم های انسانی، کارایی بهتری خواهند داشت.

شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵  ۹:۴
منبع : روابط عمومی

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶  ۲۰:۱۵:۵۲
تعداد بازديد از اين خبر : 93