برنامه راهبردی

تعداد بازدید:۷۹۵
  • جهت دهی محتوایی کتابهای تالیفی و ترجمه ای مطابق سرفصل های وزارت علوم
  • عقد قرارداد  با شرکتهای پخش کتاب و استفاده از بخش خصوصی برای توزیع کتابهای انتشارات دانشگاه به منظور افزایش  فروش کتاب در شهرستان ها
  • ایجاد بخش های جدید در انتشارات مانند بازاریابی
  • فروش اینترنتی کتاب
  • تبلیغ کتب منتشره شده از طریق ویترین کتاب منتشر شده هر دانشکده در کلیه امکان عمومی و مراکز و محل های انتظار
  • باز طراحی وب سایت انتشارات واحد
  • اطلاع رسانی آخرین رویداد های انتشارات از طریق وب سایت
آخرین ویرایش۲۶ فروردین ۱۳۹۷