اعضای دفتر انتشارات علمی

تعداد بازدید:۱۲۳۳

 

 

دکتر محمد یوسفی

سمت: رییس دفتر انتشارات علمی

مدرک: دکتری شیمی معدنی

تماس: 55229349

هادی افتخاری

سمت: کارشناس بررسی کتاب و مجلات 

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تلفن: 55229349

 

 

 

آخرین ویرایش۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸