فرآیند چاپ کتاب

تعداد بازدید:۱۲۶۷

فرآیند اولیه چاپ کتاب(تالیف و ترجمه) توسط دانشکده ها و گروه های آموزشی در انتشارات در راستای گسترش تولید علم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری اعضای هیئت علمی و سایر محققین مراحل چاپ کتاب در این حوزه به شرح زیر اعلام می گردد:

مرحله ارائه کتاب

در مورد کتاب های تالیفی لازم است نویسنده محترم ابتدا درخواست خود را به گروه تخصصی مربوطه و یا دانشکده تخصصی ارائه نماید. دانشکده به لحاظ ارزش علمی آن و همچنین ضرورت چاپ آن کتاب را بررسی و در صورت تائید به معاونت پژوهشی ارسال می گردد. در مرحله بعد پس از تکمیل شورای انتشارات دانشگاه داوران کتاب معرفی می شوند و مراحل داوری آغاز می شود. پس از طی مراحل داوری در صورت تائید حداقل دو داور کتاب برای چاپ مورد تائید قرار می گیرد.

 

آخرین ویرایش۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷