وظایف شورا

تعداد بازدید:۶۵۷
  • ارزیابی و تشخیص ضرورت انتشار کتابهای درسی و تخصصی .

  • کنترل کتاب هایی که محتوای آنها بر اساس سرفصل دروس مصوب  تهیه شده باشد .

  • تهیه بانک اطلاعاتی  مربوط به داوران و ارائه آن به شورای انتشارات استان .

  • ارائه راهکارهای  مناسب برای توسعه، تجهیز، به روز کردن و بهبود امور کتابخانه .

  • اطلاع رسانی کتابهای در حال ترجمه به شورای انتشارات استان برای جلوگیری از دوباره کاری .

  • ارسال گزارشهای فصلی فعالیتهای شورا به شورای انتشارات استان .

آخرین ویرایش۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷