آشنایی با مرکز انتشارات علمی

دفتر انتشارت علمی با هدف چاپ، انتشار و توزیع فعالیت­های علمی-پژوهشی استادان، محققان و دانشجویان محترم در قالب گونه­ های مختلف نشر و عرضه کتاب، مجلات و اختراعات فعالیت مستمر خود را ادامه می­دهد، همچنین می­ کوشد موجبات رشد علمی و سربلندی واحد را در سطح واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی فراهم می­ آورد.